ru ro

Societatea pe acţiuni „Orizont” a fost fondată în 1992.In toata aceasta perioada directorul companiei este dl Vasile Lipcan.
Principalul gen de activitate este acordarea serviciilor în ramura construcţiilor şi anume construcţii locative, civile şi industriale.

În 1998 în cadrul companiei a fost organizată o secţie de producere a materialelor termoizolante (polistiren expandat, polistirenbeton, blocuri din gazobeton), cu utilaj performant, volumul cărora la moment constituie 10-17% din rulajul total. Volumul vînzărilor în ultimii 3 ani constituie în mediu 51,5 mil.lei anual.
Numărul de angajaţi variază de la 150-280 persoane, în dependenţă de sezon.

Din 2010 compania S.A „Orizont” a fost certificată conform standardelor managmentului integrat:

Certificat Calitate ISO 9001: 2008

Certificat Mediu ISO 14001: 2004

Certificat Sănătate şi Securitate în Muncă OHSAS 18001: 2007

Succesul companiei se datorează dezvoltării pe termen lung a unei relaţii bazate pe încredere, responsabilitate, calitate şi performanţă cu Investitorii, Partenerii şi Furnizorii.

Compania dispune permanent de personal cu calificare înaltă şi de dotarea tehnică necesară, capabilă să asigure conformarea lucrărilor executate la normele şi standardele europene în domeniul construcţiilor, adaptîndu-le la sistemele noi de asigurare a calităţii.

Compania de construcţii ”Orizont” şi-a consolidat poziţia sa pe piaţa construcţiilor şi a producerii materialelor de construcţii datorită calităţii înalte a serviciilor oferite. Suntem un partener sigur care vă garantează succesul dvs. Vă venim în întîmpinare cu o echipă de profesionişti, care pun în primul rînd accentul pe calitatea lucrărilor şi etica profesională.

Serviciile oferite:

construcţii locative, civile, industriale;

construcţia de obiective social-culturale şi administrative;

construcţia de reţele inginereşti;

servicii reparaţii;

confecţionarea construcţiilor metalice;

Producerea materialelor termoizolante:

polistiren expandat de calitate superioară

granule de polistiren